विश्व की प्रमुख नदियाँ, नहरे एवं झीलें |

विश्व की प्रमुख नदियाँ विश्व की प्रमुख नदियाँ नदी उद्गम स्थल गिरने का स्थान लम्बाई (किमी) नील विक्टोरिया झील भूमध्य सागर 6650 अमेजन एण्डीज पर्वत (पेरू) अटलाण्टिक 6400 यॉटिसीक्यांग तिब्बत …

विश्व की प्रमुख नदियाँ, नहरे एवं झीलें | Read More